Zespół

Radca Prawny Paweł Wizental

Foto

Kontakt

508 833 272

Specjalizacje

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2015 r.). W latach 2016-2019 odbył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. W 2019 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych (KT 4237).

Doradza przedsiębiorcom funkcjonującym w ramach grup kapitałowych oraz zajmuje się ich bieżącą obsługą prawną. Uczestniczy w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w negocjowaniu, sporządzaniu oraz opiniowaniu umów dla transakcji międzynarodowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy oraz prawa transportowego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.