Oferta

Prawo pracy

Zakres naszych zainteresowań obejmuje indywidualne oraz zbiorowe prawo pracy. Posiadamy doświadczenie zarówno w obsłudze prawnej pracodawców, jak również reprezentowaniu pracowników.

Świadczymy usługi w zakresie:

  • sporządzania umów o pracę, umów cywilnoprawnych, kontraktów menadżerskich oraz umów o zakazie konkurencji
  • sporządzania regulaminów pracy, wynagradzania oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • sporządzania opinii prawnych
  • reprezentacji pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych
  • reprezentacji pracodawców i pracowników przed Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędami pracy
  • przygotowywania układów zbiorowych pracy i innych porozumień pomiędzy pracodawcą, a związkami zawodowymi
  • udziału w negocjacjach pracowniczych

Kontakt