Oferta

Prawo cywilne

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań odszkodowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych oraz wypadków przy pracy. Reprezentujemy klientów w sprawach spadkowych. Specjalizujemy się w negocjowaniu, opiniowaniu, a także sporządzaniu umów. Prowadzimy wiele spraw z zakresu prawa konsumenckiego.

Świadczymy usługi w zakresie:

  • dochodzenia odszkodowania oraz zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy oraz błędów medycznych
  • reprezentacji klientów w postępowaniach z zakresu prawa spadkowego, w szczególności o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, uznanie za niegodnego dziedziczenia, uchylenie się od skutków oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku
  • reprezentacji klientów w postępowaniach o dział spadku
  • sporządzania projektów regulaminów sklepów internetowych
  • reprezentacji konsumentów w sporach ze sprzedawcami oraz usługodawcami
  • reprezentacji klientów w postępowaniach dotyczących uznania klauzuli za niedozwoloną
  • sporządzania opinii prawnych

Kontakt