Obraz-oferta

Oferta

Kancelaria świadczy pełen zakres usług prawniczych dla osób fizycznych i prawnych, a w tym:

W ramach zastępstwa procesowego świadczone są m. in. usługi dotyczące prowadzenia spraw z zakresu: prawa gospodarczego i cywilnego (sprawy o zapłatę), prawa, spadkowego, prawa rodzinnego (rozwody, podziały majątku), prawa rzeczowego (zasiedzenie, zniesienie współwłasności) prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych), prawa ubezpieczeniowego (odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów lekarskich), skarg na decyzje administracyjne do sadów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kancelaria udziela kompleksowej pomocy przy zakładaniu spółek prawa handlowego (kapitałowych i osobowych), spółek cywilnych oraz innych osób prawnych (stowarzyszeń fundacji), w tym także w postępowaniu rejestrowym.

Na podstawie umów o stałej współpracy oferujemy przedsiębiorcom pełny zakres obsługi prawnej.

Jesteśmy gotowi podjąć każde wyzwanie w każdej sprawie.